Normy

Normy

EN 343

Tato norma specifikuje požadavky a zkušební metody na provedení materiálů a hotových oděvních součástí na ochranu proti účinkům
srážek (např. dešti, sněžení), mlze a zemní vlhkosti. 

EN ISO 13688

V normě jsou stanoveny obecné požadavky na provedení ochranných oděvů z hlediska ergonomie, nezávadnosti, označení velikostí, stárnutí, kompatibility a značení ochranných oděvů a na informace, které jsou dodávány výrobcem spolu s ochrannými oděvy.

EN 61482-2

Tato část IEC 61482 specifikuje zkušební metody měření hodnot odolnosti materiálu a oděvů proti tepelnému účinku oblouku vykonaných pro používání oblečení pracovníků odolného proti teplu a ohni vystavenému účinkům elektrického oblouku. 

EN 15384

Tato evropská norma specifikuje metody zkoušek a minimální technické požadavky na ochranné oděvy určené k ochraně těla uživatele s výjimkou hlavy, rukou a chodidel při likvidaci požárů v otevřeném terénu a doprovodných činnostech. 

EN ISO 20471

V této mezinárodní normě jsou stanoveny požadavky na oděv s vysokou viditelností, který je schopen vizuálně signalizovat přítomnost uživatele pro obsluhu vozidel nebo jiných mechanizovaných prostředků za jakýchkoliv světelných podmínek.

EN 1149-5

Tato část specifikuje požadavky na materiál a konstrukci pro ochranný oděv rozptylující elektrostatický náboj, včetně kapucí a čepic, používaných jako součást systému s celkovým uzemněním.

EN 469

V této evropské normě jsou stanoveny minimální hodnoty technických požadavků na ochranný oděv navržený pro používání při zásazích proti požárům. Požadavky této normy pokrývají provedení, ochranu proti teplu a plamenu, mechanické a chemické parametry, pohodlí a viditelnost obleku. Tato evropská norma pokrývá obecné provedení oděvu, minimální technické hodnoty používaných materiálů, zkušební metody pro stanovení těchto technických hodnot, značení a informace poskytované výrobcem a jsou v ní uvedeny technické požadavky pro dvě třídy provedení.

EN 16689

Tato evropská norma stanoví minimální požadavky na oděvy pro technické zásahy. Technické zásahy zahrnují činnosti související s prostředím a podmínkami spojenými se scénáři, které se vyskytují při dopravních nehodách, při práci, často dlouhodobé, uvnitř zřícených staveb a v jejich okolí po přírodních katastrofách (zemětřesení, sesuvy půdy atd.) tam, kde je nutná ochrana proti mechanickým rizikům, v omezené míře i proti teplu a plamenu.

EN ISO 11612

Tato mezinárodní norma stanovuje technické požadavky oděvů vyrobených z ohebných materiálů, které jsou určeny k ochraně těla nositelů s výjimkou rukou, před teplem a/nebo ohněm. Technické požadavky uvedené v této mezinárodní normě platí pro oděvy, které by mohly být určeny pro široký okruh použití, kde jsou potřebné oděvy s vlastnostmi proti omezenému šíření plamene, a kde uživatel může být vystaven sálavému, konvekčnímu nebo kontaktnímu teplu nebo částicím rozstříknutého roztaveného kovu.

Zaujaly vás naše technologie?
Objevte je přímo v produktech.

Naše produkty