logo Deva
Manipulantka stříhárny
Šička v šicí dílně s moderními technologiemi